Allt du behöver veta om starthjälp för ditt fordon

10 april 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

När dygnets kalla timmar griper tag eller när din bil har stått stilla lite för länge, kan det hända att motorn inte vaknar som den ska vid nyckelns vridning. Batteriet kan ha förlorat sin laddning, och plötsligt står du där med ett fordon som vägrar starta. I sådana ögonblick är starthjälp avgörande för att komma igång igen. I den här artikeln guidar vi dig igenom allt som behövs för en säker och effektiv starthjälp av ditt fordon.

När behövs starthjälp?

Starthjälp blir aktuellt när ett fordon har ett urladdat batteri och inte kan starta på egen hand. Det kan bero på flera olika faktorer, såsom långvarigt stillestånd, kallt väder, defekta batterier eller att du råkat lämna bilens lampor på. Oavsett anledning, är lösningen ofta densamma: en extern kraftkälla som kan ge batteriet tillräckligt med energi för att starta bilen. Batteriproblemen är mest frekventa under de kalla månaderna, då bilbatterier påverkas negativt av låga temperaturer. Kyla minskar batteriets förmåga att hålla laddning och ökar dessutom motorns behov av ström vid start, vilket skapar en perfect storm för startproblem.

Starthjälp

Hur fungerar starthjälp?

Innan du påbörjar starthjälpen är det viktigt att veta hur processen fungerar för att undvika skador på fordonet eller personskada. Grundprincipen för starthjälp är att använda ett fungerande fordon eller en portabel starthjälpsenhet för att överföra energi till det urladdade batteriet. Här är de steg som vanligtvis ingår i processen:

  1. Säkerställ att både fordonen är avstängda och i parkeringsläge. Det är också viktigt att kontrollera att ingen elektronisk utrustning är på i bilen som behöver starthjälp.
  2. Anslut de röda och svarta starthjälpskablarna. Det röda klippet kopplas till pluspolen på det urladdade batteriet och till pluspolen på det hjälpande batteriet. Det svarta klippet kopplas till minuspolen på det hjälpande batteriet och en olackerad metallbit på bilen som behöver hjälp inte på batteriets minuspol.
  3. Starta det hjälpande fordonet och låt det gå några minuter. Försök sedan starta fordonet som behöver starthjälp.
  4. Ta bort kablarna i omvänd ordning. Börja med det svarta klippet från bilen som startats, följt av det svarta från det hjälpande fordonet, och därefter det röda klippet på samma sätt.

Risker och rekommendationer

Att ge eller ta emot starthjälp kan verka rakt fram, men det finns risker om det inte görs på rätt sätt. För att undvika gnistor och eventuella explosioner ska aldrig de röda och svarta klämmorna nudda varandra när de är anslutna till batteriet. En felaktig koppling kan även skada bilens elektriska system, däribland säkringar och elektronik. Det är även rekommenderat att bära skyddshandskar och skyddsglasögon eftersom bilbatterier innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga brännskador. Dessutom är det rådande att ha regelbunden kontroll på bilens batteri för att förebygga att helt hamna i en situation där starthjälp behövs.

Fler nyheter