Återförsäljare av pall

21 juli 2020 william_eriksson

Lastpallar av trä har ett bra andrahandsvärde och därför är inköp och försäljning av lastpallar något som man kan arbeta med som affärsidé. Att köpa lastpallar kan innebära att man hamnar med såväl de mest värdefulla eu-pallarna som trasiga engångspallar. Men där kan man själv bestämma vad man köper in och vad man tackar nej till. Man kan även bestämma vilket pris man vill sätta och en snygg och hel eu-pall ger oftast mer betalt än en som är sliten och trasig. Men som återförsäljare av lastpallar kan man ibland även ta in de trasiga som lätt kan lagas och dra in en inkomst även på dem.  

 

Sälja eller kasta

Det är stor skillnad mellan de kunder som får lastpallar som emballage till sitt gods. En del skickar tillbaka dem till leverantören, en del säljer dem själva och en del ger bort eller kastar sina. Större företag och köpcentrum kan bli stående med mängder av pallar som man behöver bli av med. Trots att rent trä är ett avfall som i många kommuner ger en inkomst så tjänar man mer på att sälja lastpallarna till en återförsäljare och dessutom sparar man på miljön.

 

 

Rundor för upphämtning

Om man som företag har en större mängd lastpallar som man önskar sälja så kan man kontakta ett företag som köper dessa. Man uppger sin adress och hur många pallar man har och om företaget tycker det är intressant så kan man få sina pallar sålda. Om det är något som man återkommande har ett överskott på så kan man boka in fasta rundor för upphämtning. Man kan också komma överens om att man ringer när man har tillräckligt många för att uppköparen ska tycka det är värt att komma förbi. Det blir en rundgång som gynnar alla parter och som både sänker sopberget och bidrar till ökad företagsamhet.  

Fler nyheter