Har billiga bilförsäkringar bästa skyddet?

05 februari 2020 patrick_pettersson

När man ska försäkra sin bil vill man självklart ha det bästa skyddet man kan få. Men till vilket pris? Hur mycket pengar vill man lägga ned på en bilförsäkring och håller den vad den lovar? Finns det några dolda paragrafer som ställer till det när olyckan väl är framme? Kommer bärgaren gratis eller står man där med lång näsa och får betala en jättehög självrisk? Billiga bilförsäkringar kanske snarare handlar mer om att hitta den mest prisvärda bilförsäkringen.

Varför är det viktigt att ha en fordonsförsäkring?

Fordonsförsäkring kallas det skydd man tecknar för att skydda sig själv mot en ekonomisk förlust eller kanske en smärre ekonomisk katastrof om man skulle råka ut för en trafikolycka med sitt fordon. Ibland kallas det för bilförsäkring eller motorfordonsförsäkring. Försäkringen omfattar alla sorters vägfordon till exempel bilar, lastbilar, motorcyklar och bussar. Men även andra kanske mindre vanliga vägfordon. Det finns en hel del områden där en bilförsäkring kan vara bra att ha. Skulle oturen vara framme och något annat än en kollision vara fallet kan man också få ersättning. Det kan röra sig om stöld, inbrott eller skadegörelse av fordonet. Går bilen sönder och man behöver bärgare kan det vara gratis och en lånebil kan ingå medan den egna bilen repareras.

Betänk följande scenario. Man lämnar bilen i gott skick på en plats och när man kommer tillbaka har någon gått lös med ett järnrör och dragit det över hela lacken. Risporna är inte bara fula utan de kan även leda till rostangrepp. Skadan är ett faktum. Ett scenario som troligtvis är sällsynt men dock kan inträffa. Om man är mindre drastisk kan ett exempel med väder och vind vara på plats att ta upp. Det står en bil parkerad bredvid en annan. När den ena föraren ska ur bilen och öppnar dörren tar en kraftig stormvind tag i dörren och rycker upp den så att den slår in i bilen intill. Bucklan är ett faktum. Nu ska den andra bilen till plåtslagare och bucklan åtgärdas. Sedan till lackerare och ny lack ska på. Det blir en hel del pengar man skulle ha fått ta ur egen ficka utan en försäkring. Med fordonsförsäkring kan man undvika dessa ekonomiskt frustrerande situationer.

Källa: wikipedia.org

Hur började det med trafik- och fordonsförsäkringar?

Historiskt sett började man använda bilar inne i städer och närliggande områden strax efter första världskriget. På den tiden ansågs bilarna vara snabba fordon och till och med lite farliga. Lustigt nog tänker man sällan så idag, trots att vi kör i högre och högre hastigheter och bilarna på några sekunder kan accelerera från 0-100 km/h. Hursomhelst uppstod situationer med trafikolyckor redan på tidigt 1900-tal. Inga försäkringar fanns och man stod där ensam med sina stora utgifter för reparation av bil- eller personskador. Det ledde så småningom till att man i Storbritannien införde ett obligatoriskt system gällande bilförsäkringar. Året var 1930. Tyskland blev snabba att följa samma trend och skapade ett liknande system vilket infördes 1939. Nu var människan försäkrad från ekonomisk förlust och även när det gällde ansvar för skador vållade av dem själva eller upp till tredje part när deras fordon framfördes på vägarna runtom i landet.

Idag betalas ett ekonomiskt skydd ut om man ådragit sig en fysik personskada i samband med en trafikolycka. Det betalas även ut om bilen skadats eller om man varit skyldig till att någon annan person eller fordon skadats. Det är därför viktigt att man direkt tar kontakt med polis och anmäler skadan. När det inte är nödvändigt tar man i stället alla uppgifter av den andre föraren. Skulle det vara fråga om någon smitningsolycka kan ett registreringsnummer på bilen vara till nytta. Det är idag ett lagligt krav på att ha en bilförsäkring. Man kommer alltså inte undan på något sätt. Det står författat att alla är skyldiga att inneha bilförsäkring om man står som ägare till en bil. Som tur är. Det är lugnande att veta att om olyckan skulle vara framme finns en försäkring där och täcker upp för dig och andra inblandade.

Källa: wikipedia.org, Living-in-Sweden.se,

Vad finns det för olika typer av bilförsäkringar?

Det finns tre försäkringar att välja mellan. På de flesta försäkringsbolag finns det även något som kallas tilläggsförsäkringar. En del bolag har fler avgränsade områden med olika försäkringar och då blir det självklart mer att ta ställning till. Hos de olika bolagen har man dessutom valt att vissa tillägg ingår i några försäkringar medan man hos andra bolag valt att inkludera andra områden. Det är inte för intet det kan kännas som att vistas i en liten djungel av möjligheter när man ska välja mellan de olika bilförsäkringarna.

Denna djungel av möjligheter kan ställa till förvirring hos den enskilda människan när man sätter sig ner för att lista ut vilken försäkring som är både billigast och bäst hos ett bolag. Det kan vara lika förvirrande då man jämför de olika försäkringsbolagen och deras erbjudande med varandra. För hur ska man kunna jämföra när innehållet inte är det samma hos något bolag. Och hur ska man veta vad man bäst behöver? Till följd av detta har det växt fram så kallade jämförelsesidor på nätet, där man tagit fram likheter och olikheter för att sedan stapla upp det i form av tabeller som tydligt visar vad som ingår. Det ger åtminstone en överblick och utifrån det kan man börja lista ut vad som skulle kunna vara det bästa alternativet.

Den första försäkringen är en så kallad trafikförsäkring och innefattar tredje part, liksom de första försäkringarna på tidigt 1900-tal. Sedan har man en annan slags försäkring som kallas halvförsäkring. Den kompletterar trafikförsäkringen med andra incidenter som kan inträffa om man äger ett fordon. Det kan gälla sådant som stöld, brand, glas, maskin, räddning och rättsskydd. Slutligen finns det en helförsäkring. Den är mer omfattande och täcker, som namnet antyder, allt som kan komma på fråga. Låt oss titta närmare på de olika försäkringarna.

Trafikförsäkring

Vi börjar med bilförsäkringen som kallas tredje part, eller trafikförsäkring. Den här försäkring är alltså lagstadgad och gäller från dag ett för alla som äger en bil. Det finns dock undantag för trafikförsäkringen om man har en så kallad off-road-bil. Då ska det deklareras av ägaren och skickas in intyg. Dessa fordon får då enbart köras på inhägnat område. Till exempel en tävlings- eller övningsbana. Från och till det området måste den transporteras. Har man en vanlig bil och den tillfälligt är avställd behövs det heller ingen försäkring. Observera att det bara är giltigt efter det att man anmält detta till transportstyrelsen.

Tecknar man ett avtal på en trafikförsäkring har man ett skydd för egen del och om man skulle orsaka skada på en annan människa, andra fordon eller någon annans egendom. Det täcker däremot inte skador på den egna bilen. När det gäller den här sortens försäkring ska man vara lite vaksam om man tittar på priset. Det behöver inte betyda att den här är billigast bara för att den är det minimum som krävs.

Trafikförsäkringsförening (TFF) bildades 1929, när trafikförsäkring blev obligatorisk. Den kan man ta kontakt med om en olycka sker och det är oförsäkrade eller utländska bilar inblandade. Deras uppgift är att betala ut ersättning till den drabbade och har man en oförsäkrad bil kan man få hjälp men får betala en straffavgift som oftast är högre än själv försäkringen.

Källor: konsumenternas.se, tff.se, if.se

Halvförsäkring

Nu tar vi brand och stöld och andra otrevligheter som kan förorsaka skada. Vad man kan titta lite närmare på är om den här försäkringen som inkluderar brand och stöld med mera, kanske är lika lönsam eller rent av billigare. Allt beror på hur du som ägare har tänkt använda bilen, vilket väglag som dominerar under året, och kanske till och med i vilket område man bor och parkerar. Bor eller vistas man i ett område som ligger högt rankat när det gäller stöld, inbrott, brand- eller explosion- och skadegörelse kan man ha ett större behov av halv- eller till och med helförsäkring. Det kan vara tvärtom när man bor mer avlägset i skogen. En försäkring är således mycket individuell.

Så vad är det då man kan försäkra sig för med en halvförsäkring. Här följer en lista som gör det tydligt:

  • Stöld – om någon gör inbrott eller försöker stjäla bilen, lyckas stjäla bilen alternativt stal saker ur den
  • Brand – här gäller skador som orsakas av eld, explosion eller blixtnedslag
  • Glas – när man råkar ut för stenskott eller att hela rutan krossas eller spräcks
  • Maskinskada – vid motorhaveri eller elfel kan ersättning fås. Här kan dock en viss mil- eller åldersgräns finnas.
  • Räddning – om olyckan är framme och förare eller passagerare skadas kan de få hjälp med transport från olycksplatsen.
  • Rättsskydd – kan ge ersättning för utlägg i samband med tvist eller om skadan resulterar i brottmål.

En del av dessa punkter ingår inte hos alla bolag, här måste man vara uppmärksam. Utöver försäkringsskyddet kan man få en ersättningsbil om den egna bilen skulle bli stulen. Behöver bilen repareras kan det finnas kostnader som täcker reparation. Allt detta är mycket är mycket värt i det långa loppet.

Källa: if.se

Helförsäkring

Det tredje och mer omfattande alternativet är en helhetstäckande bilförsäkring som är den absolut högsta försäkringen man kan ta. På en del försäkringsbolag är det först nu man även är skyddad om det skulle uppstå några juridiska kostnader i samband med trafikolyckor, brand, stöld eller liknande. Allt inkluderat i ett enda paket. Något för den som vill ha hängsle och livrem när det gäller allt som kan hända i trafiken. Men det stannar inte här. Tillägg finns att få, nästa ut i det oändliga. Om det är nödvändigt är ju högst individuellt. Är man en person som alltid tappar bort sina nycklar kan det vara utmärkt att lägga till just en försäkring för borttappade nycklar.

Här följer en lista på några alternativ, vilka man kanske aldrig ens funderat över innan.

  • Nycklar – man kan få upp till flera tusen kronor i ersättning om man tappar eller skadar en nyckel. Det gäller även elektroniska nycklar och arbetskostnader för att avprogrammera respektive programmera en ny nyckel.
  • Förar- och passagerarolycksfall – ersättningar upp till runt en halv miljon kan betalas ut om det blir bestående men eller skador. Detta är utöver den summa man får från trafikförsäkringen.
  • Vagnskada – som namnet antyder gäller här ersättning för skador på bilen eller som man ibland säger – karossen. Det kan innebära skador som uppkommer vid trafikolycka, skadegörelse eller annat såsom att träd trillar ner, eller stora djur rusar ut i vägbanan. Man väljer själv vilken självrisk man vill ha. Har man gällande vagnskadegaranti, vilket brukar ingå för nya bilar, är ersättningen densamma men självrisken blir en annan.

Källor: konsumenternas.se, tff.se, if.se

Vad är vagnskadegaranti

En vagnskadegaranti ingår alltid när man köper en ny bil av en auktoriserad bilförsäljare i Sverige. Den gäller vanligtvis i tre år från det att bilen registrerades. Eftersom man då innehar den här garantin behövs det bara tecknas en halvförsäkring för att ha en fullgod helförsäkring. Garantin gäller i sverige och även i vissa europeiska länder. Det gäller att själv hålla koll på när vagnskadegarantin går ut för att då kunna byta från halv- till helförsäkring, om man vill ha kvar den heltäckande försäkringen vill säga. Själva vagnskadegarantin täcker kostnader som uppstått vid dikeskörning, eller att man kört in i annans egendom. Den täcker också de skador som kan uppstå vid en trafikolycka, antingen med fler inblandade eller om det är en singelolycka. Får man en skada på bilen ska man anmäla till det försäkringsbolaget som har hand om ens bil. All information kan vara mycket att ta in. Kolla in filmen nedan om det känns lättare.

Trafikförsäkringsföreningen

Det är många människor som struntar i lagen om trafikförsäkring. Trots att detta är en lag för att skydda de som färdas på vägarna har man i Sverige spårat över 60 000 oförsäkrade fordon. Det sorgliga är att dessa fordon blir inblandade i trafikolyckor och orsakar skador på både personer och andras egendom som uppgår till flera hundra miljoner kronor. Detta inträffar varje år. Eftersom fordonen är oförsäkrade finns det ingen som kan betala ut skadeförsäkring till de inblandade. Det är då trafikförsäkringsföreningen TFF kommer in i bilden. Hit kan man vända sig och få hjälp. Men man blir även skyldig att betala för den försäkring man avhållit sig från att teckna och det kan i slutändan bli dyrare än om man hade tecknat en innan. Hur som helst finns det hjälp att få.

TFF har olika uppdrag varav ett av dem är att motivera människor att teckna en trafikförsäkring. Det gör man främst genom att öka kunskapen på olika sätt. Man har sett att kampanjer av olika slag ökar människors kunskap och gör dem mer medvetna om hur saker och ting förhåller sig. Det har visat sig att det är många som inte vet om att det är lag på att teckna trafikförsäkring. Inte heller har man en aning om de konsekvenser som kan uppstå vid olyckor med oförsäkrade fordon. Därför har man tillsatt en grupp medarbetare vars uppgift är att driva den här informationen ut till allmänheten.

Källa: tf.se

Billiga bilförsäkringar

Skulle man sitta ner och jämföra alla fordonsförsäkringar som finns i Sverige får man räkna med att lägga ner mycket tid. På internet kan man hitta bolag som tillhandahåller den tjänsten. De gör helt enkelt en undersökning och sammanställer listor. Vill man hellre gå igenom det själv finns här nedan några av de högst rankade, billiga och pålitliga bilförsäkringsbolagen.

Moderna, har en av de bästa bilförsäkringarna i Sverige eftersom de erbjuder billiga försäkringar. Bolaget tar ut en viss kostnad per månad och utöver det betalar man för hur många km man kör per månad. Den fasta kostnaden per månad beror på vilket märke och vilken sorts bil man äger. De lägger heller ingen större vikt vid ålder vilket gör att unga människor kan tjäna en bra slant på att teckna försäkring hos dem.

Ica bilförsäkring är en nykomling på marknaden som växer rekordartat. Det kan bero på den höga kvalité och standard som deras avtal har. På konsument-organisationens sida har de blivit topprankade. Det är riktigt enkelt att gå in på deras sida online och få veta precis hur mycket en försäkring skulle kosta. Man bara prickar för sin bilmodell och nummer skylt så kommer det upp. På det sättet kan man lätt jämföra vilken försäkring hos dem som skulle lämpa sig bäst.

Svedea är ett annat bolag med topprankning som erbjuder en billig försäkring. Enligt en undersökning av Svenskt Kvalitetsindex. De går efter årsmodell och sätter kundnöjdheten i fokus. Har man en vanlig eller begagnad bil ska man betala efter den risk de utgör. En begagnad bil kostar avsevärt mycket mindre i skadeersättning än en ny dyr bil och hos Svedea tar man hänsyn till det. Ett bolag som lämpar sig synnerligen bra för alla som kör begagnat med andra ord.

Källa: konsumenternas.se

Jämförelser och tjänster

Bilförsäkring är den försäkring som har mest varianter att välja på, vilket gör att det blir både lättare och svårare att välja. Som vanligt dyker det upp företag som håller koll på vad som finns, till förmån för dem som inte orkar gå igenom allt själv. Här är exempel på ett par sådana tjänster.

Compricer är ett av Sveriges bästa företag när det kommer till att jämföra priser. Här kan man få en helt kostnadsfri tjänst och hjälp att jämföra olika leverantörer. De erbjuder till och med hjälp via telefon. En underbar lyx för alla dem som har svårt att hantera datorer och en bra guide för att hitta rätt i internetdjungeln.

Insplanet är ett annat företag med liknande tjänster. Här jämför man priser för att hjälpa slutkonsumenten att spara pengar. Statistiskt sett skulle varje kund i genomsnitt kunna spara ungefär 1000 kr per år på att använda deras tjänster och jämföra bilförsäkringspremier. De vågar påstå att svenska bilägare tillsammans skulle kunna spara över fem miljarder kronor per år på att jämföra försäkringar. Det inspirerar kanske till att man vill ta en extra titt på sin egen försäkring.

Bilförsäkringen erbjuder både jämförelser och egna försäkringar. De lovar snabba svar inom 30 sekunder. Kanske något för den som har extra bråttom. Men viktigt att hålla ett vaksamt öga när de samtidigt erbjuder att teckna försäkring hos dem. Kan vara bra att göra en koll på andra sajter innan man ger sig hän.

Konsumentverket har som uppgift att granska olika bolag och produkter för att se om de håller vad de lovar eller om det förekommer fusk eller otydligheter som vilseleder människor. De har

bland annat gjort en omfattande undersökning angående bilförsäkringar. Man har till exempel stött på avtal som varit olämpliga eller till och med stridigt mot lagen.

Källor: compricer.se, insplanet.com, bilforsakringen.se, konsumentverket.se, konsumenternas.se

Övriga källor: Living-in-Sweden.se

Fler saker som påverkar.

Fler nyheter