Kompressorer ökar trycket

12 februari 2020 jonas_olsson

Som namnet antyder är kompressorer maskiner som komprimerar eller “pressar ihop” något – vanligtvis luft. Det finns olika metoder för att åstadkomma detta, och kompressorer delas därför in i kolvkompressorer, radialkompressorer och axialkompressorer. I kolvkompressorer dras en viss mängd gas in i maskinen för att sedan pumpas ut med en hastighet som gör att trycket måste öka för att den ska kunna passera. Radialkompressorer använder en roterande skiva för att tvinga gasen till kanten, vilket ökar dess hastighet. Hastighetsenergin omvandlas därefter till tryckenergi i en divergerande kanal. Axialkompressorer består av ett rör i vilket mångbladiga propellrar snurrar på en axel. Propellrarna komprimerar gradvis gasen eller vätskan som passerar genom.

 

Ett otal användningsområden

Luft som behandlats i kompressor brukar kallas tryckluft, och kan användas till en mängd olika saker. I flera transportmedel används tryckluft för att reglera bromssystemen, till exempel i lastbilar och järnvägsfordon. Ibland används tryckluft även till att reglera dörröppning, ljudsignalering och dylikt. Kompressorer utgör i vissa fall en komponent i bilars förbränningsmotorer, och höjer motorns effekt genom att pressa samman insugsluften. I kylskåp, frysar och luftkonditioneringssystem ingår kompressorer, men då inte för att pressa samman luft, utan för att komprimera det kylmedium som används. Den luft som används vid dykning har också förberetts i vad som kallas andningsluftskompressorer. Dessa finns också på våra sjukhus och används för att kunna ge syrgas inom vården.

 

 

Sammanpressning vs. förflyttning

Kompressorer påminner på många sätt om pumpar, eftersom både kompressorer och pumpar kan öka trycket på en vätska och förflytta den genom till exempel ett rör. Som redan nämnts så går det att öka trycket i vissa vätskor, men inte i samma utsträckning som med gas. Därför är den huvudsakliga skillnaden mellan kompressorer och pumpar att kompressorer pressar samman innehållet, medan pumpar främst förflyttar det. Tryckluftskompressor i stockholm hittar du hos Stockholms Tryckluft Specialist AB.

Fler nyheter