Olika slags tryckluftskompressorer

25 juni 2020 lily_hansen

Det finns många olika sätt att komprimera luft får att uppnå ett högt tryck. Själva kompressorn brukar delas in i tre olika kategorier: kolvkompressor, radialkompressor och axialkompressor. Med tillgång till en kompressor har man möjlighet att komprimera, det vill säga trycka samman, till exempel luft. Genom att använda sig av en kompressor för att trycka ihop luft kan man driva delar av stora maskiner eller mindre handverktyg. Om man behöver en tryckluftskompressor i Stockholm finns det företag som kan sin sak när det gäller kompressorer i allmänhet och service samt reparationer i synnerhet. Bor man längre bort finns det också företag som monterar, reparerar och servar. Både stora och små kompressorer.  

 

Lite fakta om en kolvkompressor och dess funktion

En kolvkompressor drivs av en elektrisk motor. Kompressorn är uppbyggd av en eller flera cylindrar och det är dess kolvar som drivs av motorn. Luft sugs in. Luft komprimeras till det arbetstryck man behöver. Det kan ske i ett eller flera steg. Efter att luften har pressats ihop förs den vidare till efterkylaren och därefter landar den i luftbehållaren vilket är slutmålet. Det är vanligt att man anger den teoretiska luftmängden, som förvisso bara är teoretisk. Så se upp med det. Det kan vara förvirrande då det är den faktiska, riktiga luftmängden som är intressant. Den teoretiska luftmängden är därför oväsentlig, utan praktisk nytta. 

Fakta om smått och gott 

Den korrekta luft man kan få ut av sin kolvkompressor anges i något som kallas FAD. Det finns inga undantag från denna regel. Det är alltid FAD som gäller. FAD är ett mått på prestanda mätt i antal liter per minut. Det är det man behöver veta när man står inför ett köp av en kompressor. Hur mycket den klarar och hur länge. Det absolut vanligaste är att kolvkompressorer är oljesmorda. Det går dock att hitta även oljefria kompressorer.

Fler nyheter